พิธีการ

รูปภายขั้นตอนในพิธีการเช้า

 1. พิธีสงฆ์

    พิธีสงฆ_1

 2. ชุดขันหมาก,พิธีแห่ขันหมาก,กันประตูเงิน ประตูทอง

ขันหมาก_1ขันหมาก_2

  3. พิธีสู่ขอ

สู่ขอ_1

  4. สวมแหวนหมั้น

         สวมแหวน_1

   5. รับไหว้

                                 รับไหว้_1

   6. พิธีรดน้ำสังข์
น้ำสังข์_1